Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is een breed en dynamisch vakgebied. Dat maakt het vakgebied interessant maar zorgt er ook voor dat in geval van een arbeidsrechtelijke kwestie een concreet antwoord soms moeilijk te vinden is indien men niet volledig op de hoogte is van de wetgeving en, nog veel belangrijker, indien men niet volledig op de hoogte is van de omvangrijke jurisprudentie. Immers, het arbeidsrecht is grotendeels 'rechtersrecht', veel staat niet in de wet. Daarom is het arbeidsrecht zonder bekwame arbeidsrechtadvocaat een doolhof. O&O staat u daarom graag bij of u nu werkgever bent of werknemer.
De arbeidsovereenkomst
Het is niet vereist om de arbeidsovereenkomst schriftelijk overeen te komen, maar uiteraard is het verstandig om dit wel te doen. Bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst is het van belang om de gemaakte afspraken zo goed en duidelijk mogelijk op papier te zetten. Dit voorkomt al een hoop problemen met betrekking tot de uitleg van de overeenkomst. In dit kader kan O&O:

 • arbeidsovereenkomsten opstellen
 • arbeidsovereenkomsten screenen
 • arbeidsovereenkomsten bijstellen aan de hand van de laatste stand van wetgeving en jurisprudentie
Het ontslagrecht
In geval van ontslag spelen emoties een grote rol. Dit terwijl vaak snelheid is geboden in geval van een ontslagzaak. Veel hangt namelijk af van wie op welk moment welk initiatief neemt. Daarom is verstandig om een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht in te schakelen. O&O adviseert en ondersteunt u graag bij:

 • het opstellen of controleren van vaststellingsovereenkomsten ontslag op staande voet
 • de aanvraag van een ontslagvergunning
 • het voeren van verweer tegen een aanvraag voor een ontslagvergunning
 • verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • het voeren van verweer tegen een ontbindingsverzoek
 • professionele begeleiding bij het tot stand brengen van ontslagregelingen, sociaal plan e.d.
Re-integratie zieke werknemer
In elke onderneming speelt arbeidsrecht een rol, zowel in het belang van de werkgever als de werknemer. Op grond van het arbeidsrecht hebben immers zowel de werkgever als werknemer rechten en plichten. Zo ook op het gebied van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Immers zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie. O&O adviseert en ondersteunt u graag bij:

 • opstellen / screenen van een verzuimprotocol
 • stagnerende re-integratie dossiers
 • het opschorten van het loon
 • het staken van het loon
 • aanvraag deskundigenoordeel
 • loonacties voor de werkgever
Naast het hierboven genoemde adviseert O&O o.a. op het gebied van:
 • Arbeidsvoorwaardenregeling
 • Overeenkomst van opdracht
 • Overeenkomst van aanneming van werk
 • Agentuurovereenkomst
 • Reorganisatie en collectief ontslag
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Disfunctioneren etc.
Neem gerust vrijblijvend contact op met O&O.
P
Over ons
O&O Legal
KvK 64796124
Contact
Bezoekadres:
O&O Legal
Houtzagerij 1
1251 GK Laren (nh)
Postadres:
O&O Legal
Postbus 421
1250 AK Laren
T. 035 303 13 02 - E. info@oolegal.com