Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief:

Algemeen verbintenissenrecht
Dagelijks hebben wij te maken met het verbintenissenrecht, ook wel het overeenkomstenrecht of het contractenrecht. Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht en houdt zich bezig met de verbintenissen. Het kan gaan om een verbintenis uit de wet (bv onrechtmatige daad), een verbintenis uit overeenkomst (bv een koopovereenkomst) of een natuurlijke verbintenis. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst. Bij overeenkomsten is het belangrijk dat de inhoud en strekking van een afspraak goed wordt weergegeven. Het doel dat voor ogen staat dient op een juiste wijze in het contract verwoord te worden.
Geschillen over de uitleg van een contract, de vraag of al dan niet correct is nagekomen en de (rechts)gevolgen van gebrekkige nakoming komen vaak voor. In veel gevallen zijn partijen het achteraf niets eens over de hoe de schriftelijk vastgelegde afspraken uitgelegd dienen te worden. Dit kan o.a. komen omdat beide partijen andere verwachtingen hadden. De kernvraag in dergelijke gevallen luidt dan ook: Wat hebben partijen afgesproken met elkaar? Hiermee hangt nauw samen het beginsel dat men toezeggingen en/of afspraken moet nakomen. Gerechtvaardigd vertrouwen, redelijkheid en billijkheid en maatschappelijke zorgvuldigheid spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook de bedoeling die partijen hadden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst speelt een belangrijke rol.
O&O biedt juridische ondersteuning aan op het gebied van:
  • het opstellen of screenen van contracten
  • het opstellen of screenen van algemene voorwaarden
  • het (niet) nakomen van verbintenissen
  • non conformiteit
  • onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking
  • het opzeggen of ontbinden van een overeenkomst
  • aansprakelijkheid
  • onrechtmatige daad
Neem gerust vrijblijvend contact op met O&O.
P
Over ons
O&O Legal
KvK 64796124
Contact
Bezoekadres:
O&O Legal
Sint Jansstraat 25A
Laren (nh)
Postadres:
O&O Legal
Postbus 421
1250 AK Laren
T. 035 303 13 02 - E. info@oolegal.com