Over ons
O&O Legal
KvK 64796124
Contact
Bezoekadres:
O&O Legal
Houtzagerij 1
1251 GK Laren (nh)
Postadres:
O&O Legal
Postbus 421
1250 AK Laren
T. 035 303 13 02 - E. info@oolegal.com

Zorg dat de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vóór 1 januari 2020 schriftelijk zijn vastgelegd

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt de financiering van de werkloosheidswet (WW): met ingang van 1 januari 2020 vervalt de premie voor de sectorfondsen en worden alle WW-uitkeringen bekostigd uit het Algemeen werkloosheidsfonds. De sector waarin wordt gewerkt bepaalt dus niet langer de hoogte van de WW-premie, maar het soort contract (vast of flexibel).

Het doel van de WAB is om vaste dienstverbanden aantrekkelijker te maken voor werkgevers. De redenering is dat, in de gevallen waarin werkgevers een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een vast contract dan voor een werknemer met een flexibel contract, eerder de keus gemaakt wordt voor een vast dienstverband.
De hoofdregel (met ingang van 1 januari 2020) is dat de lage premie van toepassing is in die gevallen waarin sprake is van:
1. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
2. die schriftelijk is vastgelegd, en
3. er géén sprake is van een oproepovereenkomst.
Voor alle andere werknemers geldt een hoge premie. Het verschil tussen het hoge en het lage premiepercentage zal vijf procentpunten bedragen.
Zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst is dus sowieso de hoge premie verschuldigd, ook al is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. In praktijk kom ik nog regelmatig tegen dat een arbeidsovereenkomsten die voor onbepaalde tijd is aangegaan (en geen oproepovereenkomst betreft) niet schriftelijk is vastgelegd. Mijn advies: zorg dat u vóór 1 januari 2020 deze arbeidsovereenkomsten alsnog schriftelijk vastlegt. Hiermee wordt voorkomen dat u onnodig een te hoge premie verschuldigd bent.